MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 5-6

In groep 5/6 starten we elke morgen met een kort ontvangstgesprek. Daarna bespreken we kort het dagprogramma en wat we gaan leren. Dat is elke dag een heleboel! 

 

Voordat we les krijgen zingen we een psalm of lied en bidden we altijd. De kinderen mogen ook zelf bid- of dankpunten noemen die we dan meenemen in het gebed. De Bijbelles is de basis voor de rest van de dag. We horen dan vanuit de Bijbel wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Dit komt ook in heel praktische dingen naar voren: hoe gaan we met elkaar om, hoe lossen we problemen of ruzies met elkaar op, hoe kunnen we aardig zijn voor onze klasgenoten? Dit leren we ook met de SOVA-lessen. Onze werkhouding, onze houding naar anderen toe, onze motivatie… elke dag groeien we hier weer in.

 

We hebben elke morgen rekenen, taal en spelling. Per les is er één groot lesdoel waar we aan werken. In groep 5 automatiseren we keersommen en sommen tot 1000, in groep 6 zijn we vooral bezig met in juiste stappen grotere sommen tot boven de 1000 uitrekenen. We oefenen regelmatig met verhaaltjes waar we de som uit moeten halen. Met taal en spelling leren we elke dag nieuwe woorden en soorten zinnen en we leren per les een spellingregel over hoe we de woorden moeten schrijven. Informatieverwerking doen we ook een aantal keer per week. We maken dan allerlei opdrachten waar we teksten voor moeten lezen, afbeeldingen voor moeten bekijken of tabellen voor moeten aflezen. 

 

We werken soms alleen, soms samen. We gebruiken hier verschillende werkvormen voor. Twee keer per week lezen we een half uur in heel de school. Verder lezen we ook elke dag zelf en de juf leest natuurlijk regelmatig voor. Als we goed ons best doen en tijd over hebben soms extra lang!

 

’s Middags is er ruimte voor de zaakvakken. Groep 6 werkt daarvoor samen met groep 6, 7 en 8. Het is heel verrijkend om van elkaar en met elkaar te leren. Groep 5 krijgt dan als enkele groep les. De basis van de zaakvakken wordt op deze manier goed behandeld. We werken dan ook wel eens rond een thema. Met biologie bakken we bijvoorbeeld brood of we maken zelf papier, met geschiedenis schrijven we middeleeuwse letters. Schrijven wordt ook regelmatig geoefend, zodat het werk van de kinderen er netjes en verzorgd uit gaat zien. We hebben ook elke week ruimte voor een creatief uur. Dat is vaak rond een thema, we maken de prachtigste kunstwerken en zelfs schilderijen. Elke week is er ook tijd voor muziek. We zingen heel veel verschillende liederen. We leren op verschillende toonhoogtes zingen, in canon zingen en wat maat en ritme is. Zingen met de hele groep is samenbindend!

Aan het eind van de dag kijken we terug. Wat hebben we geleerd, waar hebben we van genoten, wat gaan we vanavond aan tafel vertellen over school? Elke dag is dat weer anders. 

Elke week zijn twee andere kinderen klassendienst. Zij zorgen ervoor dat de spullen uitgedeeld worden en dat na schooltijd alles weer netjes en schoon is. Maar natuurlijk zorgen we ook goed voor onze eigen spullen en werken we eraan dat alles netjes blijft.

Zo leren we elke dag met ons hoofd, ons hart en onze handen. We leren zelf en we leren van elkaar. Leren is leuk!

Groene Kruisstraat 12
4414 AL Waarde

T 0113-503042
E directie@cbsdenakker.nl